Uchambuzi wa Sera na Maslahi ya Watanzania

TSH 20000.00 /=
Author:Chachage Seithy L. Chachage
Year Published: 2014
ISBN:9789987735273

UCHAMBUZI WA SERA,UONGOZI NA MASLAHI YA WATANZANIA:Ni mkusanyiko wa makala mbalimbali yanayotetea na kupigania maslahi ya Watanzania katika uporwaji wa Rasilimali na haki za watu za msingi.Chachage anafanya hivyo kuelezea na kupambanua kwa kina maslahi yanayohusu sera, uchumi, utamaduni na siasa.Anauweka uchambuzi wake katika muktadha wa utandawazi,anaouita utandawizi, ambao ni mwendelezo wa ukoloni na ukoloni mamboleo na “daima unalenga kujenga uhusiano wa kinyonyaji uliojikita katika uporaji wa ardhi na rasimali,ulazimishaji wa wazalishaji kuzalisha mali na bidhaa za kukidhi mahitaji ya watu wa magharibi na uwepo wa soko la wafanyakazi wa ujira wa duni….” Madhumuni ya uchambuzi wa masuala haya, ambayo ameyaelezea katika lugha nyepesi ,yanalenga kutofautisha ukweli na uongo katika mambo mengi wanayoambiwa na kutokea Watanzania,ili msomaji aweze kuona ni kwanini maendeleo ya Watanzania yamekuwa kitendawili. Hiki ni kitabu cha kusomwa na kila Mtanzania,kwani masuala anayozungumzia Chachage yanamgusa kila Mtanzania..

Similar Tertiary Books

Sale product image

The Ways of Tribe

TSH: 38000.00